โรงกลึงระยอง รับตัดพับ ขึ้นรูปเครื่องจักร - พีทีปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง
โรงกลึงและงานหน้างานระยอง - พีทีปิโตรเอ็นจิเนียริ่ง-02

โรงกลึงและงานหน้างาน ระยอง - พีที ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง

97/2 หมู่ 7 ถนนขนาบ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

บริษัท พีทีปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับซ่อมบำรุงระบบท่ออุตสาหกรรมที่หน้างาน ระยอง และออกแบบผลิตปลั๊กท่อวิศวกรรม Pipe plug

รองรับงานอุตสาหกรรมกลุ่ม โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม แท่นขุดเจาะน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงที่หน้างาน Onsite maintenance services Rayong สามารถออกแบบ แก้ปัญหาตามโจทย์ของลูกค้า ควบคุมโดยวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

  • งาน onsite ตัดต่อท่อ กลึงขึ้นลายหน้าแปลน มิลลิ่งปาด เจาะรู คว้านระบบไฟฟ้าหน้างาน
  • งานตัดท่อด้วยเครื่องตัดท่อแบบ Cold pipe cutting ไม่มีประกายไฟสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  • งาน Pipe plug แบบต่างๆ เพื่อทดสอบแรงดันในแนวเชื่อม
โรงกลึงระยอง-พีที ปิโตร

โรงกลึง พีที - ระยอง บริการด้านงานกลึง เจาะ คว้าน ตัด ปาดตั้งระดับ 

บริษัท พีที ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในงานด้านโรงกลึง รวมถึงงานรับเหมา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริการด้านงานกลึง เจาะ คว้าน ตัด ปาดตั้งระดับ รวมถึงขายวัตถุดิบทางเคมี ภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานไฟฟ้า เป็นต้น ควบคุมโดยวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่งมอบงานได้ตรงเวลา รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก เพื่อประสิทธิภาพของงานให้ออกมาดีที่สุด 

  Hotline 24 hr : 088-5555-969 (Pradithat)

Line ID : stong53


Main Customer referen

ลูกค้าของเรา

Machining Plant Services

โรงกลึงcnc ระยอง
รับงานกลึง มิลลิ่ง ตัดเลเซอร์

รับมิลลิ่ง ปาด เจาะ คว้าน ตัด ปาดตั้งระดับที่หน้างาน มิลลิ่งระดับฐานมอเตอร์ Milling Baseplate 4 x leveling field service

รับซ่อมเครื่องจักร ระยอง
รับเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานคว้านรูในท่อที่หน้างาน Boring field service ผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุง บริการคว้านรูในท่อที่หน้างาน สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

รับซ่อมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
รับงานซ่อมบำรุงแก้ปัญหาระบบท่อปิโตรเลียม

ทีมงานซ่อมบำรุงแก้ปัญหาระบบท่อปิโตรเลียม ระยอง แก้ปัญหาท่อส่งก๊าซ แก้ปัญหาท่อส่งน้ำมัน แก้ปัญหาท่อปิโตรเคมี และแก้ปัญหาท่ออุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงที่หน้างาน baseplate

On-site services machining

รับตัดท่อแบบไม่มีประกายไฟ ระยอง
เชื่อมโลหะ

รับตัดท่อแบบไม่มีประกายไฟ ระยอง

PT Petro Engineering

รับตัดท่อแบบไม่มีประกายไฟ ระยอง รายละเอียด บริการรับตัดท่อแบบไม่มีประกายไฟ ที่หน้างาน ด้วยเครื่องตัดท่อแบบ Cold pipe cutting ตัดท่อด้วยเครื่องมือเฉพาะ โดยไม่เกิดประกายไฟ ใช้ระบบนิวเมติกเป็นตัวขับมอเตอร์ เหมาะสำหรับหน้างาน โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไป ให้บริการแบบ Onsite service ทั้งระบบท่อภายในโรงงาน-ระบบท่อภายนอกโรงงาน ในพื้นที่ ระยอง ชลบุรี และ งานระบบท่อแท่นขุดเจาะน้ำมัน Off shore ในอ่าวไทย รับงานตัดท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซ CNG, ท่อส่งน้ำมัน ท่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียม ท่อสารเคมี ท่อน้ำอุตสาหกรรม สามารถตัดท่อเหล็ก ตัดท่อสแตนเลส ที่มีความหนาถึง 50 มม. สามารถตัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6”-12”, 12”-18”, 18”-24” สามารถบากขอบท่อ Split frame pipe cold cutting & Pipe beveling บริษัท พีที ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญงานตัดท่ออุตสาหกรรมและเครื่องมือตัดท่อเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและมีความสามารถด้านงานวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

รับผลิต Pipe plug ระยอง
เชื่อมโลหะ

รับผลิต Pipe plug ระยอง

PT petro Engineering

รับผลิต Pipe plug ระยอง ผู้ผลิต Pipe plug ระยอง รับผลิตปลั๊กท่อวิศวกรรม Pipe plug made to order เป็นปลั๊กอุดระหว่างแนวเชื่อมเพื่อทดสอบแรงดันน้ำบริเวณแนวเชื่อมเฉพาะจุด รองรับตามแรงดันที่ต้องการ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถออกแบบผลิตตามหน้างานได้ ผลิต Internal weld tester ผลิต Flange weld tester ผลิต Mechanical pipe plug ผลิต Grip plug tester บริการให้เช่า Pipe plug ตามข้อตกลง บริษัท พีที ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญงานผลิต Pipe plug ใช้ในงาน ทดสอบแรงดัน ทดสอบแรงดันในแนวเชื่อม สามารถออกแบบผลิตตามหน้างานได้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและมีความสามารถด้านงานวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

รับงานซ่อมบำรุง Pipeline Repair Service Gas, Oil, Petrochemical Pipes
เชื่อมโลหะ

รับงานซ่อมบำรุง Pipeline Repair Service Gas, Oil, Petrochemical Pipes

PT petro Engineering

รับงานซ่อมบำรุง Pipeline Repair Service Gas, Oil, Petrochemical Pipes งานซ่อมแซม ระบบท่อส่งก๊าซ ระบบท่อส่งน้ำมัน ระบบท่อปิโตรเคมี ระยอง Pipeline Repair Service Gas, Oil, Petrochemical Pipes งานบำรุงรักษาระบบท่อปิโตรเลียมหน้างาน Petroleum maintenance onsite service สามารถทำงานแท่นขุดเจาะ off shore ได้ งานกลึงโลหะหน้างาน มิลลิ่งปาดหน้าแปลน งานเจาะและคว้านรูท่อหน้างาน งานกลึงชิ้นส่วนตามแบบ งานมิลลิ่ง ปาด เจาะ คว้าน ตัดเลเซอร์ ภายในโรงงาน รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ หรือช่วยลูกค้าออกแบบ บริษัท พีที ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงระบบท่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ ซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำมัน พร้อมบริการตัดเชื่อมท่อ ทดสอบแรงดันในแนวเชื่อม ทดสอบแรงดัน สามารถออกแบบผลิตตามหน้างานได้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและมีความสามารถด้านงานวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

รับกลึงหน้าแปลนท่อปิโตรเลียมที่หน้างาน Flange facing portable
เชื่อมโลหะ

รับกลึงหน้าแปลนท่อปิโตรเลียมที่หน้างาน Flange facing portable

PT petro Engineering

รับกลึงหน้าแปลนท่อปิโตรเลียมที่หน้างาน Flange facing portable รับกลึงหน้าแปลนท่อก๊าซที่หน้างาน กลึงหน้าแปลนท่อส่งน้ำมันที่หน้างาน กลึงหน้าแปลนท่อปิโตรเลียมที่หน้างาน ด้วยเครื่อง Portable flange facing machine กลึงขึ้นลายปะเก็น Raise face ที่หน้างาน ได้ตามมาตรฐาน ASME B16.5 กลึงซ่อมลายปะเก็นที่หน้างาน ทั้งระบบท่อในอาคารและระบบท่อในลานท่อปิโตรเลียม สามารถกลึงหน้าแปลนเหล็กคาร์บอนและสแตนเลส กลึงหน้าแปลนปลายต่อเชื่อม Welding neck flange กลึงหน้าแปลนแลปจอยท์ Lab joint flange กลึงหน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต Socket weld flange กลึงหน้าแปลนสลิปออน slip on flange กลึงหน้าแปลนเกลียว Threaded flange กลึงหน้าแปลนบอด Blind flange บริษัท พีที ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงระบบท่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ ซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำมัน พร้อมบริการตัดเชื่อมท่อ ซ่อมบำรุงหน้าแปลนท่อ ทดสอบแรงดันในแนวเชื่อม ทดสอบแรงดัน สามารถออกแบบผลิตตามหน้างาน เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องได้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและมีความสามารถด้านงานวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  

รับงานซ่อมบำรุงแก้ปัญหาระบบท่อปิโตรเลียม ระยอง
เชื่อมโลหะ

รับงานซ่อมบำรุงแก้ปัญหาระบบท่อปิโตรเลียม ระยอง

PT petro Engineering

รับงานซ่อมบำรุงแก้ปัญหาระบบท่อปิโตรเลียม ระยอง ทีมงานซ่อมบำรุงแก้ปัญหาระบบท่อปิโตรเลียม ระยอง แก้ปัญหาท่อส่งก๊าซ แก้ปัญหาท่อส่งน้ำมัน แก้ปัญหาท่อปิโตรเคมี และแก้ปัญหาท่ออุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงที่หน้างาน baseplate ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง On-site services machining รับงานกลึงนอกสถานที่ งานกลึงโครงสร้าง กลึงหน้าแปลน วาล์วขนาดใหญ่ งานกลึงแก้ไขหน้างาน Field services รับซ่อมกลึงหน้าแปลนขนาดใหญ่ ทั้งหน้าแปลน Raise face flange, หน้าแปลน RTJ flange หน้าแปลนบอด ตามมาตรฐาน ASME รับตัดท่อและบากท่อปิโตรเลียม ท่อปิโตรเคมีที่หน้างาน ด้วยเครื่องมือตัดท่อไร้ประกายไฟ Air driven cold pipe cutting & beveling service รับซ่อมโมดิฟายด์วาล์วในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตไส้กรองสแตนเลส ของ สแตนเนอร์วาล์ว Stainless strainer valve เกรด SUS304, SUS306 ขนาดตะแกรงกรองตามความต้องการของลูกค้า รับทำแผ่นกรองสแตนเลส SUS316L ความหนาและเส้นผ่าศูนย์กลางตามต้องการ ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ สําหรับสายปั๊มแรงเหวี่ยงดูด รับตรวจสอบแรงดันภายในท่อปิโตรเลียม ท่อปิโตรเคมีด้วย Pipe plug pressure testing Pipe plug ปลั๊กอุดระหว่างแนวเชื่อมเพื่อทดสอบแรงดันน้ำบริเวณแนวเชื่อมเฉพาะจุด ตามแรงดันที่ต้องการ รับสั่งทำปลั๊กท่อวิศวกรรม เช่น ปลั๊กท่อวิศวกรรมซีลคู่ Pipe plug double PU seal, Pipe plug balloon rubber type พร้อมตรวจสอบพอร์ตท่อ